Narodziny dziecka wiążą się z załatwieniem kilku formalności w urzędach państwowych, które są niezbędne dla zapewnienia dziecku przysługujących mu praw. Rejestracji dziecka dokonuje się w celu uzyskania aktu urodzeniaoraz numeru PESEL.

AKT URODZENIA DZIECKA
Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka. Jeżeli ne dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego dziecka.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:

   ojciec lub matka dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
   matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
   przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika. Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia.

źródło: www.umtychy.pl (https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=32504)

Do rejestracji niezbędne jest okazanie następujących dokumentów:

 • dowody osobiste rodziców,
 • w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w innym USC niż dokonywane jest zgłoszenie należy przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
 • jeśli rejestracji dokonuje matka będąca po rozwodzie – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
 • w przypadku rejestracji dziecka przez pannę należy przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli matka po urodzeniu była zarejestrowana w innym urzędzie,
 • oświadczenie rodziców o nadanych imionach w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez rodziców,
 • podanie o odpisy aktu urodzenie na drukach dostępnych w USC.

Formalności załatwiane są niezwłoczne w dniu zgłoszenia się rodziców do urzędu. Po dokonaniu rejestracji rodzice otrzymują 3 odpisy aktu urodzenia. Rejestracja jest wolna jest od opłaty skarbowej. Wyjątek stanowi rejestracja dziecka przez osobę upoważnioną przez rodziców. Pamiętaj, aby imię dla dziecka nie było ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobnienia lub uniemożliwiające odróżnienie płci dziecka – wtedy kierownik USC ma prawo odmówić rejestracji. Prawo to również przysługuje, gdy rodzic chce nadać dziecku więcej niż dwa imiona.

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)
PESEL jest stałym symbolem numerycznym, który identyfikuje osobę fizyczną. Ten 11-cyfrowy numer posiada każdy obywatel Polski. W celu otrzymania numeru PESEL dla dziecka należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy – wydział spraw obywatelskich lub ewidencji ludności – właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego matki. Należy ze sobą zabrać akt urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka.
Nadania numeru następuje w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia, jednak często dochodzi do tego wcześniej. Urzędnik jest zobowiązany do wyznaczenia daty, w której rodzice muszą zgłosić się po odbiór numeru.
Pamiętaj, że numer PESEL dla dziecka nadawany jest z urzędu, nie wypełnia się żadnego wniosku ani nie dokonuje żadnej opłaty skarbowej.
Podczas oczekiwania na przyznanie numeru PESEL w przypadku dziecka przed ukończeniem 3 miesiąca życia w razie konieczności podaje się numer PESEL matki ( np. na receptach).

Oprócz powyższych należy także:

 • zameldować dziecko (a także: zgłosić w spółdzielni mieszkaniowej)
 • zgłosić w przychodni (wypełnić kartę o wyborze lekarza)
 • zgłosić do ZUS-u (jeden z pracujących rodziców; w miejscu pracy)
 • wyrobić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tzw. kartę chipową (na Śląsku)
 • odebrać pieniądze z ubezpieczenia (wiele firm ubezpieczeniowych proponuje w ramach ubezpieczenia jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka)

Nie znajdujesz jakiegoś produktu?

Nic nie szkodzi! Napisz czego potrzebujesz, a my przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie z odbiorem osobistym w sklepie!


Preferujesz kontakt telefoniczny?

Zadzwoń do nas, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

+48 516 123 555

Odbieramy od poniedziałku do piątku w godz. 10-18